Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky uskutečněné prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.PODEPO.CZ Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
2.Pravidla obchodu a uzavření kupní smlouvy.
1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů
2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 
3. Objednavky,dodaci lhůty
Zboží, které je skladem, zasíláme do 3 pracovních dní po připsané platbě na účet, nebo na dobírku. Zboží, které není skladem, dodáváme v rozmezí 7-15 pracovních dní podle skladových dispozic výhradních dovozců nebo výrobců. V případě prodloužení termínu dodání zboží, kontaktujeme zákazníka a domluvíme se na dalším postupu. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři. Pokud se doba dodání prodlouží vždy vás o této situaci informujeme emailem či telefonicky a snažíme se najít řešení vedoucí ke vzájemné spokojenosti.
 
Pokud požadujete zboží dodat k určitému datu - narozeniny, svátky, výplaty atd. prosím informujte nás o této situaci v poznámce, která se vám zobrazí před dokončením (odesláním) objednávky.Děkujeme
 
4.Dodání nekompletní zásilky
V případě, že objednávku nejsme schopní v daném termínu kompletně vyřídit zasíláme vám zboží, které je již pro vás připraveno.
 
5.Dodání a druh platby.
 zboží je zasíláno prostřednictvím kurýrní společností , Zásilkovna  nebo Českou poštou
 
 
 
PLATBU MŮŽETE ZVOLIT NÁSLEDUJÍCÍ:
 
1.PLATBA PŘEDEM NA ÚČET  
 
-při platbě na účet nezapomeňte uvést var.symbol - tj. číslo objednávky, zboží odesíláme až po přijetí platby na náš účet, pokud není domluveno jinak. Na platbu čekáme 7 dní od objednávky, po tuto dobu vám zboží rezervujeme. Pokud ve stanovené lhůtě platba neproběhne vyhrazujeme si právo na storno objednávky.
 
- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky
 
- Platba předem na účet ( Fio banka - 2100953588/2010 ), složenkou - cena zboží + poštovné.
Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky.
Zboží expedujeme až po přijetí platby
 
2.PLATBA NA DOBÍRKU
- cena zboží + poštovné + dobírečné , k této platbě dochází při převzetí zboží poštovnímu doručovateli
- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky- Neplatite to!!! .Email se vygeneruje automaticky a je pro to aby jste věděl častku co budete poštovnemu doručovateli platit.
 
 
3.OSOBNÍ ODBĚR ( výdejní sklad - po tel. domluvě předem )
 
6.Záruční doba
 
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Danový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zasilokove služby vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 
 
7.Ochrana osobních údajů kupujicího
Podmínky ochrany osobních údajů 
 
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Podepo.cz, Č:01427334 se sídlemDukelská 1, Hradec Králové (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa:Dukelská 1, 50002, Hradec Králové
email: Adela.Loudova@seznam.cz
telefon: 777591849
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  
 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR 
• Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
• Příjemci osobních údajů jsou  (  zasílatelé zboží, Shoptet, účetní ) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
1. Správce  nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci..  
 
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … hesla, antivirový program, 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 
8.Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy: Stornování objednávky nebo odstranění některého kusu z objednávky je možné pouze do 12 hodin od zadání objednávky. Při stornovaní je nutné uvést číslo objednávky. Právo dodavatele na odstoupení: Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 
9.Vrácení zboží
Zákazník má právo zboží vrátit do 14dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu.Zboží musí být v původním obalu, neporušené, neprané a včetně originálních visaček. Ke zboží přikládejte vždy číslo objednávky a kopii dokladu o koupi. Finanční částka za zboží Vám bude vrácena na Váš účet nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky. Poštovné v tomto případě hradí zákazník.  
 
REKLAMACE
 
Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.
"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považovo jejich uplatnění nejpozději do 14dní od převzetí zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.
Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování."
 
Při uznání reklamace má zákazník  právo na výměnu vadného zboží, opravu závady nebo vrácení částky za zboží včetně poštovného (vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci prodejci) dle řešení reklamace dle platných zákonů.
 
Nákupem zboží zákaznik potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit.Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Reklamované zboží nezasílejte na dobírku!!!
 
Vrácení zboží a reklamace zasílejte na adresu:
Adéla Loudová    
Dukelská 1
50002, Hradec Králové
 
 
EMAIL: adela.loudova@seznam.cz
 
10.Porušení kupní smlouvy, nepřevzetí zásilky
 
Pokud objednávka nebude uhrazena dle podkladů k platbě zaslaných zákazníkovi e-mailem, nebo objednávka zaslaná na dobírku nebude vyzvednuta (uhrazena), bude po zákazníkovi požadováno uhrazení vzniklých nákladů.
V případě nevyzvednuté zásilky si vyhrazujeme právo POŽADOVAT PLNOU ÚHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA ZASLÁNÍ ZBOŽÍ tj. výšši poštovného (balné,náklady na zaslání)
 
 
 
11.Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.podepo.cz Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží.
 
ZPŮSOB DORUČENÍ + POŠTOVNÉ +  BALNÉ
1. ČP - platba předem  od 99,-kč
2. Kurýr - platba předem 99,-kč
3. Dobírka 40,-kč + poštovné + hodnota zboží
4. Zásilkovna - 69,-kč
7. Twisto ( lepší dobírka ) 
 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

 
 
 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole