Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky uskutečněné prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.PODEPO.CZ Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
2.Pravidla obchodu a uzavření kupní smlouvy.
1.Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů
2.Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 
3. Objednavky,dodaci lhůty
Zboží, které je skladem, zasíláme do 3 pracovních dní po připsané platbě na účet, nebo na dobírku. Zboží, které není skladem, dodáváme v rozmezí 7-15 pracovních dní podle skladových dispozic výhradních dovozců nebo výrobců. V případě prodloužení termínu dodání zboží, kontaktujeme zákazníka a domluvíme se na dalším postupu. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři. Pokud se doba dodání prodlouží vždy vás o této situaci informujeme emailem či telefonicky a snažíme se najít řešení vedoucí ke vzájemné spokojenosti.
 
Pokud požadujete zboží dodat k určitému datu - narozeniny, svátky, výplaty atd. prosím informujte nás o této situaci v poznámce, která se vám zobrazí před dokončením (odesláním) objednávky.Děkujeme
 
4.Dodání nekompletní zásilky
V případě, že objednávku nejsme schopní v daném termínu kompletně vyřídit zasíláme vám zboží, které je již pro vás připraveno.
 
5.Dodání a druh platby.
 zboží je zasíláno prostřednictvím společností In Time, Uloženka nebo Českou poštou
 
 
 
PLATBU MŮŽETE ZVOLIT NÁSLEDUJÍCÍ:
 
1.PLATBA PŘEDEM NA ÚČET  
 
-při platbě na účet nezapomeňte uvést var.symbol - tj. číslo objednávky, zboží odesíláme až po přijetí platby na náš účet, pokud není domluveno jinak. Na platbu čekáme 7 dní od objednávky, po tuto dobu vám zboží rezervujeme. Pokud ve stanovené lhůtě platba neproběhne vyhrazujeme si právo na storno objednávky.
 
- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky
 
- Platba předem na účet ( Fio banka - 2100953588/2010 ), složenkou - cena zboží + poštovné.
Při platbě na účet uvádějte jako var. symbol číslo objednávky.
Zboží expedujeme až po přijetí platby
 
2.PLATBA NA DOBÍRKU
- cena zboží + poštovné + dobírečné , k této platbě dochází při převzetí zboží poštovnímu doručovateli
- platební podklady Vám přijdou v potvrzovacím emailu , který chodí ihned po odeslání objednávky- Neplatite to!!! .Email se vygeneruje automaticky a je pro to aby jste věděl častku co budete poštovnemu doručovateli platit.
 
 
3.OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ PO TEL.DOMLUVĚ  ( rekonstrukce prodejny do 4.3. 2018 )
 
6.Záruční doba
 
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Danový doklad slouží zákazníkovi jako záruční list. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zasilokove služby vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 
 
7.Ochrana osobních údajů kupujicího
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
 
8.Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy: Stornování objednávky nebo odstranění některého kusu z objednávky je možné pouze do 24 hodin od zadání objednávky. Při stornovaní je nutné uvést číslo objednávky. Právo dodavatele na odstoupení: Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 
9.Vrácení zboží
Zákazník má právo zboží vrátit do 14dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu.Zboží musí být v původním obalu, neporušené, neprané a včetně originálních visaček. Ke zboží přikládejte vždy číslo objednávky a kopii dokladu o koupi. Finanční částka za zboží Vám bude vrácena na Váš účet nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky. Poštovné v tomto případě hradí zákazník.  
 
REKLAMACE
 
Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.
"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považovo jejich uplatnění nejpozději do 14dní od převzetí zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.
Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování."
 
Při uznání reklamace má zákazník  právo na výměnu vadného zboží, opravu závady nebo vrácení částky za zboží včetně poštovného (vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci prodejci) dle řešení reklamace dle platných zákonů.
 
Nákupem zboží zákaznik potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit.Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Reklamované zboží nezasílejte na dobírku!!!
 
Vrácení zboží a reklamace zasílejte na adresu:
Adéla Loudová    
Dukelská 1
50002, Hradec Králové
 
 
EMAIL: adela.loudova@seznam.cz
 
10.Porušení kupní smlouvy, nepřevzetí zásilky
 
Pokud objednávka nebude uhrazena dle podkladů k platbě zaslaných zákazníkovi e-mailem, nebo objednávka zaslaná na dobírku nebude vyzvednuta (uhrazena), bude po zákazníkovi požadováno uhrazení vzniklých nákladů.
V případě nevyzvednuté zásilky si vyhrazujeme právo POŽADOVAT PLNOU ÚHRADU NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA ZASLÁNÍ ZBOŽÍ tj. výšši poštovného (balné,náklady na zaslání)
 
 
 
11.Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.podepo.cz Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží.
 
ZPŮSOB DORUČENÍ + POŠTOVNÉ +  BALNÉ
1. ČP - platba předem  69,-kč
2. IN TIME - platba předem 89,-kč
3. Uloženka - platba předem  55,-kč
4. Dobírka 30,-kč + poštovné + hodnota zboží
5. Twisto ( lepší dobírka ) 
 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

 
 
 

Přihlášení

Nemůžete vyplnit toto pole